Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Część III

Wejście w życie 29 stycznia 2022 r. najnowszej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach przyniesie także zmiany w przepisach tyczących się postępowań wizowych jak i ws. wydania Karty Polaka

13. Krótszy czas oczekiwania na uzyskanie wizy studenckiej

Jak jest: Cudzoziemiec ubiegający się o krajową wizę studencką musiał liczyć się z czasem oczekiwania na decyzję wynoszącym do 60 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów

Jak będzie: Na wydanie wizy konsul będzie miał 30 dni od dnia złożenia przez cudzoziemca kompletnego wniosku

14. Ułatwienia w postępowaniu w przedmiocie wydania Karty Polaka

Jak jest: Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie Karty Polaka obowiązany jest w postępowaniu przed konsulem lub wojewodą podlaskim, w przypadku obywateli Białorusi, przedstawić dokumenty udowadniające przynależność do narodu polskiego, wykazać swój związek z polskością, znajomość języka polskiego, wykazać że jest narodowości polskiej, a więc np. metryki chrztu, książeczki wojskowego, świadectwa szkolne, akty stanu cywilnego swoje i wstępnych, etc.

Jak będzie: Wśród dokumentów wymienionych w ustawie znalazły się Karty Polaka dziadków i rodziców, co ułatwi udowodnienie przed organem prowadzącym postępowanie spełnienie przesłanki przynależności do narodu polskiego

Źródło: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *